Namenitev dela dohodnine Radioamaterskemu društvu Radlje ob Dravi!

Izkoristite priložnost, da nam z namenitvijo dela dohodnine izkažete vašo podporo! Vse kar morate storiti

je da izpolnete obrazec v PDF obliki ali preko spleta v sistemu eDavki, dodatne informacije dobite na tem naslovu.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov,

ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov. Radioklub Radlje ob Dravi je s pridobitvijo statusa društva v

javnem interesu postal upravičen do prejemkov iz naslova dela dohodnine za donacije. Svojo podporo nam lahko sedaj izkažete tudi tako, da izpolnete

ustrezni obrazec. To lahko storite na dva načina: preko spletnega sistema eDavki, kjer se prijavite s svojim digitalnim potrdilom, ali z izpolnitvijo obrazca,

ki ga pošljete ali odnesete na vaš davčni urad. V razpredelnico, kjer vpišete vaše izbrane upravičence, dodajte “Radioklub Radlje ob Dravi”, pod davčno

številko pa vpišite 74054643. V stolpcu “Odstotek” vpišite 0,5% (če imate več upravičencev, ki jim želite nameniti del dohodnine, potem vpišite ustrezno

manjši odstotek; davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine,

seštevek vseh pa ne sme presegati 0,5% dohodnine).

Za vaš prispevek se vam iskreno zahvaljujemo!

Vaše Radioamatersko društvo Radlje ob Dravi!

DOMOV